A NEMETADO.HU WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA


A nemetado.hu tiszteletben tartja és óvja a személyes adatait. Honlapunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár vásárlás céljából. A megadott adatokat az adatvédelmi törvényeknek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adjuk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

1. Az adatkezelő neve:

Roleszt Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató"; "Adatkezelő")

  • A nemetado.hu weboldalt a Roleszt Kft. üzemelteti.
  • Székhely: 2836 Baj, Bartók Béla utca 1/A
  • Cégjegyzékszám: 11-09-009226; Komárom-Esztergom Megyei Bíróságnál vezetve
  • Adószám: 13009360-2-11Bankszámlaszám: 11740047 – 20130532 – 00000000 | OTP Bank Nyrt.

 

2. Az adatkezelő címe:

2836 Baj, Bartók Béla utca 1/A

3. Elérhetőség:

info@nemetado.hu4. Az adatkezelés megnevezése:Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, illetve határozott hozzájárulása alapján.

5. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulásával.

6. Technikai adatok kezelése:

Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét a látogatás kezdő időpontjában, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

7. Hozzáférés a kezelt adatokhoz:

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

8. Adatkezelés időtartama:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a info@nemetado.hu e-mail címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre. A vásárlási információkat azonban a kereskedői tevékenységünk miatt kötelesek vagyunk megőrizni annak érdekében, hogy szolgáltatásunk és elszámolásunk adatokkal is alátámasztható legyen.

9. A kezelt adatok köre:

A felhasználó kötelezően megadja e-mail címét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik. Az egyes felhasználók adatlapján szereplő adatok megadása kötelező, vagy önkéntes. Egyes kötelezően megadott adatok az oldal valamennyi felhasználója számára láthatóak. Az önkéntesen megadott adatok tekintetében a felhasználó választhat az alábbi nyilvánossági fokozatok közül:

•    az adatokat mindenki láthatja

•    az adatokat csak a felhasználó láthatja

A kötelezően megadott adatok közül egyes adatok a regisztrációt követően a felhasználó által nem módosíthatóak, ezen adatok megváltoztatását a info@nemetado.hu e-mail címen a szolgáltatótól kell kérni. Ezen túlmenően a felhasználó jogosult arra, hogy mind a megadott adatokat, mind azok nyilvánossági fokozatát megváltoztassa.Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról, legkésőbb azok életbe lépését megelőzően egy héttel, az adatkezelő a felhasználókat e-mailben, vagy a bejelentkezéskor megjelenő főoldalon tájékoztatja. Az adatkezelő nem változtathatja meg a megadott adatokat, vagy azok nyilvánossági fokozatát.A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az adatkezelő minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.A fentieken túlmenően további adatkezelések kapcsolódhatnak azon szolgáltatásokhoz, amelyek a "facebook" közösségi oldalhoz, annak szolgáltatásaihoz kapcsolódnak. Ezen adatok kezelésére a jelen szabályzaton túlmenően a "facebook" közösségi oldal szabályzatai is irányadók.Amennyiben a felhasználó valamely általa közzétett tartalmat megoszt a "facebook" közösségi oldalon, azok a többi felhasználó számára láthatóak lesznek.A honlapunkon cookie-kat, magyar nevén sütiket használunk annak érdekében, hogy kényelmesebbé tegyük a böngészés, illetve a vásárlás folyamatát.10. Adatbiztonsági intézkedések:Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, (info@nemetado.hu) aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.

•   Adatvédelmi Biztos: Dr. Jóri András

•   E-mail: adatved@obh.hu

•   Levélben: 1051 Budapest, Nádor utca 22.

•   Telefonon: + 36 1 475 7186 | +36 1 475 7100

•   Faxon: +36 1 269 3541További információkért keresse fel az Adatvédelmi Biztos honlapját:

•    http://abiweb.obh.hu/abi/